Diensten

Wat kan MG-Advies voor u doen?

Opzetten, begeleiden, verwerken en controleren van de financiële administratie

Boekhouden is onze business. Voor het Kleinbedrijf, de zzp-er, de zelfstandige professional, administreren wij de inkomsten en uitgaven. Wij maken het traject overzichtelijk en zorgen voor een gedegen basis voor de latere belastingopgaven. Daarbij staan wij op elk gewenst moment klaar voor advies.

Voeren van de salarisadministratie

Voor MKB-klanten kunnen wij naast de financiële administratie de complete salarisadministratie verzorgen: loonstrookjes, jaaropgaven, opgaven ten behoeve van de Belastingdienst en opgaven aan bedrijfsverenigingen, zoals pensioenfondsen.

Opstellen begrotingen

Regeren is vooruitzien. Een goede bedrijfsvoering is dat ook. Wij denken graag met u mee vooruit en beoordelen of de inkomsten voldoende zijn voor de gewenste uitgaven. Ook denken wij mee over investeringsbeslissingen: Leasen of kopen? Afschrijven over hoeveel jaar? Wanneer wordt iets lucratief? Wij berekenen graag voor u wat het gunstigste uitpakt.

Samenstellen jaarrekening en tussentijdse cijfers (periodieke rapportages)

Bij het voeren van een gedegen boekhouding kunt u op elk gewenst moment een overzicht krijgen van de stand van zaken. Tussentijdse cijfers zijn bijvoorbeeld belangrijk bij de overweging al of niet te investeren in bedrijfsmatige aankopen. Ook kunnen periodieke rapportages heel specifiek op een onderwerp gericht zijn: zal ik mensen in dienst nemen of zzp-ers inhuren? Zijn er verbeterpunten in mijn bedrijfsvoering? De jaarrekening geeft een betrouwbaar beeld van uw bedrijfsresultaten.

Adviseren op zowel fiscaal als economisch terrein

Boekhouding, administratie, jaarrekening, belastingaangifte … het zijn geen geïsoleerde begrippen, maar een en ander vormt een netwerk in uw financiële bedrijfsvoering. Fiscale en economische (on)mogelijkheden  zijn bepalend voor uw bedrijfsvoering en wij helpen u graag om hier een optimaal inzicht in te verkrijgen. Ook kunt u gebruik maken van onze expertise bij het aanvragen van subsidies.

Opstellen verkoopfacturen

Onze diensten strekken zich uit van het opstellen van offertes tot het maken van verkoopnota’s en eindafrekeningen.

Controle op debiteuren en crediteuren

Wij voeren controle voor u uit of facturen zijn betaald, creditnota’s zijn verwerkt en verrekeningen op een juiste manier zijn uitgevoerd.

Opstellen van contracten

Ondernemers kunnen met tal van contracten te maken krijgen. Denkt u bijvoorbeeld aan (voorlopige) koopcontracten voor onroerend goed en aan arbeidscontracten. Wij adviseren u en stellen betrouwbare, rechtsgeldige contracten voor u op.

Verzorgen van aangiften voor ondernemers en particulieren

Op basis van een vlekkeloze administratie stellen wij tijdig de belastingaangiften voor u op. Dit betreft de aangifte omzetbelasting (OB, de BTW-aangifte), de aangifte inkomstenbelasting (IB) de aangifte vennootschapsbelasting en de aangifte dividendbelasting (voor BV’s).

Ook voor particulieren doen wij de belastingaangiften en kijken wij naar mogelijke aftrekposten.

Gezamenlijk oplossen van geschillen

We leven in een land van regels. Soms worden die verschillend geïnterpreteerd. Dan is het prettig om iemand achter de hand te hebben die uw belangen behartigt en kijkt welke mogelijkheden en oplossingen er zijn. Rust, harmonie en helderheid: daar zijn alle partijen bij gebaat en daar gaan wij voor.

Ondersteuning en advies aan startende ondernemers

Startende ondernemers worden met tal van zaken geconfronteerd waarbij ondersteuning wenselijk kan zijn. Wij helpen desgewenst bij het opstellen van een ondernemingsplan, bij contact met de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst, bij het opstellen van een financieringsaanvraag en bij het maken van een beslissing over wat de juiste rechtsvorm zou moeten zijn (VOF, Maatschap, BV, etc.).

Administratieve ondersteuning op locatie

MG-Advies streeft er naar om elke klant te ondersteunen op de manier die het beste bij hem of zijn onderneming past. Zo kunnen klanten de voorkeur geven aan administratieve ondersteuning bij hen op kantoor. Wij zijn hier uitermate flexibel in, dus spreek gerust uw wensen uit.

Heeft u vragen over onze dienstverlening?